EMC -elektronisilla hallintalaitteilla voidaan korvata löhes kaikki auton hallintalaitteet. Ohjaus voi tapahtua Joystic tyyppiselllä ohjaussauvalla tai pienellä kevytliikkeisellä ohjauspyörällä. Kaasu ja jarru Joystic tyyppisellä joko ohjaukseen yhdistetyllä 4-tie tai 2-tie joysticillä, myös muunlaiset käyttölaitteet ovat mahdollisi. Muiden laitteiden ohjaus (valot, vilkut, äänimerkki, lämmityslaite yms.) voidaan toteuttaa keskitetystä ohjauspaneelista tai vaikka äänitunnistuslaitteella.